CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LAB VIỆT NAM
Hotline: 093 465 9368

Alcatel-Lucent OS6860

Alcatel-Lucent OmniSwithc 6860/6860E

- Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860/6860E là thiết bị mạng layer 3 cung cấp khả năng chuyển mạch cao

- Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860/6860E cung cấp thiết bị chuyển mạch hiệu suất và khả năng sẵn sàng cao, cung cấp chất lượng dịch vụ QoS) vượt trội

- Alcatel-Lucent OmniSwithc 6860/6860E được dùng để tích hợp các mạng LAN, WLAN lại với nhau

- Alcatel-Lucent OmniSwithc 6860/6860E bao gồm vác model sau:

+ Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860-24/48

+ Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860-P24/48

+ Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860E-24/48

+ Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860E-P24/48

+ Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860E-U28