CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LAB VIỆT NAM
Hotline: 093 465 9368

VoiceSoft

Card ghi âm điện thoại và giải pháp ghi âm:

- Card ghi âm điện thoại Analog

- Card ghi âm điện thoại digital

- Card ghi âm điện thoại VoIP

- Máy chủ ghi âm điện thoại

 

Xem thêm: Máy ghi âm điện thoại độc lập, Card ghi âm điện thoại Zibosoft, Bộ trả lời tự động EVM, Card ghi âm điện thoại Tansonic

VSP04U

Giá: 2,600,000

Chi tiết >>
VSP08U

Giá: 3,600,000

Chi tiết >>
VSP 02U

Giá: 1,100,000

Chi tiết >>
VSG-02

Giá: 2,300,000

Chi tiết >>
VSP-02

Giá: 1,100,000

Chi tiết >>
VSP-04

Giá: 2,750,000

Chi tiết >>
VSP-08

Giá: 3,520,000

Chi tiết >>
VSP-16

Giá: 6,220,000

Chi tiết >>
VSP-32

Giá: 9,996,000

Chi tiết >>
VSG-8

Giá: 7,500,000

Chi tiết >>
VSG-16

Giá: Liên hệ

Chi tiết >>