CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LAB VIỆT NAM
Hotline: 093 465 9368

ALcatel-Lucent OXE

Tổng đài Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise:

Tổng đài Alcatel OmniPCX Enterprise là thế hệ tổng đài thông tin đa dịch vụ thoại, dữ liệu và IP mới nhất của Alcatel (thay thế cho tổng đài OmniPCX 4400 trước đây). Hoạt động chuyển mạch dựa trên mô hình mạng tinh thể "Crystal" do đó không xảy ra hiện tượng nghẽn mạch trong tổng đài Alcatel OmniPCX Enterprise.

Hệ thống có thể cho phép hai CPU hoạt động đồng thời (1 CPU chính, 1 CPU phụ- dự phòng nóng) nên hệ thống luôn đảm bảo độ an toàn cao nhất, trong trường hợp 1 trong hai CPU có sự cố sẽ không làm ảnh hưởng tới hạt động của toàn bộ hệ thống .