CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LAB VIỆT NAM
Hotline: 093 465 9368

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Kinh doanh 4
Hotline: 093 465 9368

Thống kê truy cập

Giải pháp

Hệ thống thông tin di động DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) cho phép liên lạc giữa các thuê bao di động DECT (thuê bao sử dụng các điện thoại di động DECT) và hệ thống Alcatel OmniPCX Enterprise. Các thuê bao di động này có đầy đủ tính năng của một thuê bao số thông thường trong hệ thống.

 

 

Tương tự như hệ thống GSM 900 đang sử dụng trên mạng điện thoại di động công cộng (Mobifone, Vinaphone,...). Hệ thống DECT sử dụng công nghệ cell với lưu lượng thoại trên các cell rất cao (10000 Erlang/Km2, mỗi thuê bao DECT để hoạt động không bị nghẽn kênh chỉ cần lưu lượng thoại là 0,2 Erlang) cho phép hệ số nghẽn kênh của hệ thống DECT rất thấp (hệ thống DECT gần như không nghẽn mạch). Công nghệ cell phân chia vùng phủ sóng của hệ thống DECT thành các cell nhỏ, mỗi cell quản lý một khu vực phủ sóng nhất định và được điều khiển bởi một BS (Base Station).

 

Base station là thiết bị phủ sóng vô tuyến có nhiệm vụ giao tiếp giữa các thuê bao DECT với hệ thống Alcatel OmniPCX Enterprise, phạm vi phủ sóng của một Base station là 300 m trong một khu vực mở (không có nhiều vật cản sóng vô tuyến). Mỗi Base station phủ sóng một khu vực vật lý (cell) nhất định. Có thể kết nối nhiều Base station vào cùng một hệ thống Alcatel OmniPCX Enterprise (thông qua các card DECT4HB, DECT8,...) và tạo thành vùng phủ sóng cho toàn bộ hệ thống. Tất cả các thuê bao di động di chuyển trong vùng phủ sóng này đều có thể liên lạc với nhau và với các thuê bao cố định khác. Chức năng "Hand-over" cho phép các thuê bao DECT, khi đang đàm thoại, di chuyển qua lại giữa các cell mà cuộc gọi không bị ngắt.

TRONG CẤU HÌNH MULTI-ACT, CHỨC NĂNG "HAND-OVER" VẪN CHO PHÉP CÁC THUÊ BAO DECT, ĐANG ĐÀM THOẠI, CÓ THỂ DI CHUYỂN QUA LẠI GIỮA CÁC Base station được kết nối với hai ACT khác nhau mà cuộc gọi vẫn không bị ngắt.

 

 

 

Do tính chất phức tạp và không giống nhau của địa hình ở các khu vực cần phủ sóng (khu vực mở hoặc có nhiều vật chắn sóng,...), để xác định số lượng Base station cần để phủ sóng hết một khu vực nào đó, người quản trị hệ thống cần phải khảo sát toàn bộ hệ thống bằng cách sử dụng một thiết bị chuyên dùng để xác định số lượng Base station cần sử dụng và vị trí để đặt các Base station này để có thể phủ sóng hết khu vực cần thiết hoặc không để trùng lắp quá nhiều vùng phủ sóng giữa hai Base station.

 

Các card DECT thường được dùng để kết nối các Base station là: DECT4, DECT4HB (mỗi card có thể kết nối với 4 Base station), DECT8 (mỗi card có thể kết nối với 8 Base station).

 

Alcatel OmniPCX Enterprise hỗ trợ hai loại Base station là:

 

  • IBS (Intelligent Base Station): được kết nối với các card thuê bao digital UA, đây là loại Base station dùng trong các phiên bản phần mềm trước đây R3.0 (tuy nhiên vẫn tương thích với các phiên bản phần mềm mới sau này), hỗ trợ cho các hệ thống Alcatel OmniPCX Enterprise với dung lượng nhỏ và lưu lượng đàm thoại không cao. Mỗi Base station chỉ cho phép thực hiện đồng thời 6 cuộc đàm thoại.
  • RBS (Radio Base Station): được kết nối với các card DECT (DECT4, DECT4HB, DECT8,...), đây là loại Base station dùng trong các phiên bản phần mềm sau này (từ R3.2 trở về sau), hỗ trợ cho các hệ thống Alcatel OmniPCX Enterprise với dung lượng lớn và lưu lượng đàm thoại cao. Mỗi Base station cho phép thực hiện đồng thời 11 cuộc đàm thoại.

 

Giao thức GAP (GAP protocol): GAP (Generic Access Profile) là một giao thức chung (được hợp chuẩn bởi Hiệp hội Viễn thông quốc tế) cho phép các điện thoại di động DECT của các hãng sản xuất khác nhau có thể cùng hoạt động trên một hệ thống (chẳng hạn Alcatel OmniPCX Enterprise). Các điện thoại DECT của hãng Alcatel tương thích với giao thức GAP là 4074 GB/GH/GI/GC/GEx (các máy DECT 4074B/H không tương thích với giao thức GAP), Reflex 100/200/200 Ex. Các điện thoại GAP có nhiều điểm hạn chế hơn so với các điện thoại DECT 4074 như: thiếu một số phím chức năng, một số loại không có màn hình hiển thị, chức năng "Call by name", gửi tin nhắn SMS,...

 

Giao thức AGAP (AGAP protocol): AGAP (Alcatel GAP) là một giao thức GAP được hãng Alcatel phát triển thêm để cải thiện các tính năng hạn chế của các điện thoại GAP. Các loại điện thoại của hãng Alcatel tương thích với giao thức AGAP là: Reflex 100/200/200 Ex. Các máy điện thoại Reflex 100/200/200 Ex ngoài tính năng GAP còn có các tính năng tương tự như các điện thoại DECT 4074.