CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LAB VIỆT NAM
Hotline: 093 465 9368

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Kinh doanh 4
Hotline: 093 465 9368

Thống kê truy cập

Dịch vụ

Nội dung hỗ trợ kỹ thuật bao gồm:

- Hỗ trợ cài đặt, vận hành hệ thống.

- Hỗ trợ sửa lỗi phát sinh từ hệ thống.

- Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do hệ thống khác gây ra.

- Hỗ trợ đảm bảo an toàn dữ liệu khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô hay nâng cấp hệ thống.

- Hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng.